Thứ hai, 10/12/2018 09:17:31

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN VÀ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP NĂM HỌC 2015 – 2016

  • 21/KH-CM
  • Trường THPT Trường Xuân
  • Kế hoạch
  • Chuyên môn
  • PHTCM
  • 21/10/2015
  • Click vào đây để tải về